تبلیغات اینترنتیclose
Nima Language Center
زبــانـکده نــیــمــا

 
موضوع : سطوح آموزشی, | بازدید : 1595

 

سطوح آموزشی زبــــانـــکــده  نــیـــمـــا

 

عنوان سطح

عنوان کتاب

1

KIDS

 

Pre 1

Tiny talk 1A

2

Pre 2

Tiny talk 1B

3

Pre 3

Tiny talk 2A

4

Pre 4

Tiny talk 2B

5

Pre 5

Tiny talk 3A

6

Pre 6

Tiny talk 3B

7

Teenagers

 

ELx 1

First Friends

8

ELx 2

9

EL1

Family and friends1

10

EL2

11

EL3

Family and friends2

12

EL 4

13

EL 5

Family and friends3

14

EL6

15

EL7

Family and friends4

16

EL8

17

EL9

Family and friends5

18

EL10

19

EL11

Family and friends6

20

EL12

21

Teenagers & The Young

Int 1

Top Notch 

fundamental

22

Int 2

23

24

Int 3

Int 4

25

Int 5

Top Notch 1

26

Int 6

27

IEL7

28

Int 8

29

Int 9

Top Notch 2

30

Int 10

31

Int 11

32

Int 12

33

Int 13

Top Notch 3

 

 

Summit (1&2)

 

34

Int 14

35

Int 15

36

Int 16

37

38

39

40

41

42

41

42

Adv 1

Adv 2

Adv 3

Adv 4

Adv  5

Adv 6

Adv 7

Adv  8 برچسب ها : 1,
ارسال توسط j.j. Gholipour تاريخ در: سه شنبه 3 خرداد 1390
صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد